Hem
Om Brandbil.se
Kontakta oss
Länkar
Nyheter!
Filmer
Fotografier
Övningar
Verktyg
Information för
allmänheten
Brandmannens
handbok
 Vad händer?
 
Övrigt
 
Skadepreventionn

 

 

 

 

 

Utrustning för sjukvård.

Alla räddningstjänster hanterar sjukvårdsuppdrag ute på olycksplatser, men vissa åker på IVPA-larm (I Väntan På Ambulans) eller rena sjukvårdslarm. Inom vissa räddningstjänster pågår även projekt med defibrilator. (Se "SALSA") Ett hittills mycket lyckat projekt, som säkerligen blir permanent, där brandbilar utrustats med defibrilatorer. Räddningstjänsten larmas samtidigt som ambulansen och i många fall har brandkåren kommit fram före. I några av dessa fall har det varit avgörande för patientens överlevnad.
I detta kapitel kan du se delar av det material som finns på brandbilar och som används vid omhändertagande av skadade.

..............................................................................................................
Syrgas

Vid en mängd olika tillfällen ges syrgas till patienter. Bland annat vid rök- och skallskador.
Syrgas klassas som ett läkemedel och det krävs en delegering från läkare för att få ge syrgas till patienter. I väskan ligger olika syrgasmasker, en svalgsug samt en väska med svalgtuber. I den lilla gula väskan ligger utrustning i barnstorlek.

 

 

  Syrgas, "Oxy-Box"
..............................................................................................................
Defibrilator

Vid bevittnade hjärtstopp larmas även räddningstjänsten i vissa kommuner.
Vid framkomst kopplas en semi-automatisk defibrilator upp. Kan defibrilatorn hitta ett behandlingsbart tillstånd, ges rekomendationen att defibrilera. En kraftig elektrisk impuls skickas då genom överkroppen för att återställa hjärtat s normala rytm och få det att arbeta normalt igen.
I samband med defibrileringen utförs HLR, Hjärt- lungräddning.

 

  Defibrilator
.............................................................................................................
Nackkrage

Vid främst trafikolyckor, men även vid andra olyckor där man kan misstänka skador på rygg och nacke, sätts nackkrage på patienten. En nackkrage som sitter korrekt ger ca 30% stabilitet. Ofta krävs andra hjälpmedel för att stabilisera patienten ordentligt. Spine-board eller vakuummadrass kan vara sådana hjälpmedel.

 

 

  Väska med nackkragar
.............................................................................................................
Sjukvårdsväska

Sist men inte minst är brandbilen utrustat med ett antal sjukvårdsväskor i olika storlekar. De innehåller bandage, brännskadegel, plåster, våtservetter, gummihandskar och mycket mer som kan vara användbart på en olycksplats. De innehåller dock inte läkemedel. Räddningstjänsten har enbart rätt att via delegering ge syrgas. Alla andra läkemedel ges av ambulans eller annan sjukvårdspersonal.

 

  Sjukvårdsväska.
.............................................................................................................
 
 
 

 

Har du en kråka i näsan?.......................................................................................................