Hem
Om Brandbil.se
Kontakta oss
Länkar
Nyheter!
Filmer
Fotografier
Övningar
Verktyg
Information för
allmänheten
Brandmannens
handbok
 Vad händer?
 
Övrigt
 
Skadepreventionn

 

 

 

 

 

Utrustning för brandbekämpning

I en brandbil finns ofta 3000 liter vatten. I en tankbil ännu mer. 10 000 liter vatten är normalt för en tankbil vars främsta syfte är att trygga vattenförsörjningen på brandplatsen. I detta kapitel får du möjlighet att studera delar av utrustningen man kan hitta i en brandbil.

 
Skärsläckare
Ett verktyg som används för att genom mycket små hål spruta in vatten i brinnande utrymmen. Vattnet sprutas ut genom munstycket under ett mycket högt tryck, 300 bar, och kan tränga igenom de flesta material. En form av metallspån kan blandas i vattnet vid behov, vilket ger vattnet enorma skäregenskaper. Strålen kan tränga igenom alla tänkbara material i byggnadskonstruktioner.
Skärsläckare
Munstycke
Manöverenhet + radiolänk
Innan strålen går igenom
Ingångshålet
När strålen gått igenom.
.........................................................................................................................................
Slang!
Som brandman i allmänhet och rökdykare i synnerhet kommer du att arbeta med ovanstående delar. Fog-fightern, "Foggen", kopplas ihop med två stycken smalslangar (mitten) och som sedan med hjälp av "Kyrkan" (höger) kopplas samman med bilen. Via en grovslang. Korrekt utfört och med en likadan uppsättning slang och fogg till rökdykarledaren så har du skapat ett slangsystem.
 Pumpen på brandbilen skall ställas in på ett tryck, som efter eventuella tryckförluster pga ytttre och inre omständigheter, ger 6bar vid munstycket. Då ger foggen 400 liter/minut, vilket är viktigt för att den skall fungera korrekt. Generellt sett kan du ställa bilen på 10bar för att få 6bar vid foggen.
 ............................................................................................................
 Släckare och övriga släckredskap.
Ibland räcker det med en handbrandsläckare eller en brandfilt för att släcka de bränder vi larmas på. Därför finns också denna typ av utrustning på bilen. Vid skogsbränder och mindre markbränder kan även hinkar, spadar, krattor med stålborst samt pytssprutor användas. Vid dessa tillfällen plockas även AHA-strålrören, eller enhetsstrålrören, fram. De är den typ av munstycke som användes innan foggen kom och som inte kan ge samma strålbild. Mängden vatten som tas ut kan delvis regleras med hjälp av de orangea plastringarna. "Trapporna". Att trappa av utan att meddela förmannen, eller styrkeledaren, kan rendera i en kraftig utskällning. Då kommer nämligen vattnet ta slut snabbare än beräknat, något som är mycket olustigt.
 
 
 
 
 
 
 

 

........................................................................................................................................